Tres técnicos gestionan la logística en un almacén.

Cicle Formatiu de Grau Superior en

Transport i Logística a Madrid

Titulació Oficial
Madrid

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 370 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Presencial Matins 

Dilluns a divendres | 8:30 a 14:30 h. 

 

Requisits d'accés

Grau Mitjà, Batxillerat o equivalent.

Empreses Col·laboradores

Microsoft
Redur
NTT Data

Promoció!

Des de 5% dte. al teu cicle i no paguis fins a setembre.

Per què estudiar Transport i Logística a Madrid?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix els mòduls que cursaràs al llarg del cicle formatiu: 

Formació i orientació laboral (FOL) 90 h 

 • Incorporació a la feina 

 • Prevenció de riscos laborals  

Gestió administrativa del comerç internacional 210h 

 • Organismes i normes internacionals

 • Intercanvis intracomunitaris

 • Operacions amb països tercers

 • Gestió duanera

Gestió econòmica i financera de l'empresa 210h 

 • Emprenedoria, creació de l'empresa i inversió i finançament

 • Operativa de compravenda i tresoreria

 • Comptabilitat i fiscalitat empresarial 

Anglès 160h 

 • Anglès tècnic  

Logística d'emmagatzematge 120h 

 • Marc legal i règim d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional

 • Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge

 • Gestió i supervisió dels estocs

Transport internacional de mercaderies 210h 

 • Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril

 • Transport internacional marítim i aeri

Comercialització del transport i la logística 120h 

 • Promoció del servei de transport i la logística

 • Negociació de la venda del servei de transport i la logística

Gestió administrativa del transport i logística 160h

 • Prestació del servei de transport per carretera

 • Gestió de recursos humans i materials del transport per carretera

 • Contractes i assegurances del transport per carretera

Logística d'aprovisionament 120h 

 • Planificació de l'aprovisionament

 • Prospecció i negociació amb proveïdors

 • Operativa i control de compres 

Organització del transport de mercaderies 100h 

 • Organització del transport de mercaderies per carretera 

Organització del transport de viatgers 100 h 

 • Organització del transport de passatgers per carretera 

Projecte 30 h 

 • Projecte de Transport i Logística 

FCT 370 h 

 • Formació en centre de treball 

Les pràctiques a l'empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  
 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  
 3. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques: 

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat:

 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si vols continuar estudiant, tindràs l'oportunitat de fer-ho amb nosaltres o en alguna de les nostres universitats col·laboradores, amb grans avantatges per ser alumni de l'iFP. 

Podràs completar la teva formació realitzant un Grau Superior en: 

 • CFGS en Comerç Internacional (en 1 any més) 
 • CFGS en Administració i Finances 
 • CFGS en Màrqueting i Publicitat  

O continuar estudiant a la Universitat 

 • Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses 
 • Graduat en Enginyeria en Organització Industrial 

Universitats i Escoles Col·laboradores 

UNIE
VIU
Universitat Carlemany

 

Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior necessitaràs complir algun dels següents requisits: 

 • Batxillerat 
 • Tècnic Superior FP o Grau Universitari 
 • Tècnic Grau Mitjà FP 
 • Prova d'Accés (de cicle o d'universitat) 

Aquest cicle també està disponible en

Modalitat Online

Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.