Desarrollador con portátil, trabajando en aplicaciones multiplataforma

Cicle Formatiu de Grau Superior en

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Titulació Oficial
Madrid

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 370 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Presencial Matins

Dilluns a divendres | 8:30 a 14:30 h.

Requisits d'accés

Grau Mitjà, Batxillerat o equivalent.

Empreses Col·laboradores

Deloitte
Samsung
NTT Data

Informació

Reserva la teva plaça amb 500€ de descompte fins al 31 de maig de 2024.

Per què estudiar Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma a Madrid?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix les assignatures que tindràs al llarg del cicle formatiu:

Bases de dades 205 h

 • Introducció a les bases de dades 

 • Llenguatges SQL: DML i DDL 

 • Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental  

 • Bases de dades objecte - relacionals 

Entorns de desenvolupament 90 h

 • Desenvolupament de programari 

 • Optimització de programari 

 • Introducció al disseny orientat a objectes

Formació i orientació laboral (FOL) 90 h

 • Incorporació a la feina 

 • Prevenció de riscos laborals

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 140 h

 • Programació amb XML 

 • Àmbits d'aplicació d’XML 

 • Sistemes de gestió d'informació empresarial

Programació 270 h

 • Programació estructurada 

 • Disseny modular 

 • Fonaments de gestió de fitxers 

 • Programació orientada a objectes. Fonaments 

 • POO. Llibreries de classes fonamentals 

 • POO. Introducció a la persistència en BD

Sistemes Informàtics 205 h

 • Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 

 • Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 

 • Implantació de programari específic

Accés a les dades 120 h

 • Persistència en fitxers 

 • Persistència a BDR-BDOR-BDOO 

 • Persistència en BD natives XML 

 • Components d'accés a dades

Desenvolupament d'interfícies 120 h

 • Disseny i implementació d'interfícies 

 • Preparació i distribució d'aplicacions

Empresa i iniciativa emprenedora 65 h

 • Empresa i iniciativa emprenedora

Anglès 40h

 • Anglès tècnic per a grau superior

Programació de serveis i processos 80 h

 • Seguretat i criptografia 

 • Processos i fils 

 • Socket i serveis

Programació multimèdia i dispositius mòbils 80 h

 • Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils 

 • Programació multimèdia 

 • Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils

Sistemes de gestió empresarial 95 h

 • Sistemes ERP-CRM. Implantació 

 • Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació

Projecte 30 h

 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions

FCT 370h

 • Formació en centres de treball 

Les pràctiques en empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores.  

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació.

Com funciona el procés de selecció?

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques   

 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.   

 3. Selecció dels candidats per part de les empreses

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques:

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat: 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si després d'aconseguir títol a iFP vols continuar estudiant, pots fer-ho amb nosaltres o amb alguna de les nostres institucions col·laboradores:

Continua estudiant un altre Grau Superior 

Després de finalitzar el cicle, pots completar la teva formació fent un nou grau superior: 

 • CFGS en Administració en Sistemes Informàtics en Xarxa 

 • CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Web (en 1 any més) 

O realitzant un Curs d'Especialització en:

 • Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual

Continua estudiant a la Universitat

 • Grau Universitari en Enginyeria Informàtica 

 • Bàtxelor en Enginyeria en Organització Industrial

UNIE
VIU
Universitat Carlemany

 

Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior necessitaràs complir algun dels següents requisits: 

 • Batxillerat 
 • Tècnic Superior FP o Grau Universitari 
 • Tècnic Grau Mitjà FP 
 • Prova d'Accés (de cicle o d'universitat) 

Aquest cicle també està disponible a

Modalitat Online

Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.