Mujer trabajando en un laboratorio cínico y biomédico

Cicle Formatiu de Grau Superior en

Laboratori Clínic i Biomèdic a Madrid

Madrid

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 370 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Presencial Matins 

Dilluns a divendres | 8,30 a 14.30 h. 

Semipresencial Tardes 

Dilluns, dimecres i divendres | 18 a 21 h. 

Requisits d'accés

Grau Mitjà, Batxillerat o equivalent.

Empreses Col·laboradores

Sanitas
Quirón Salud
Fiatc

Informació

Aconsegueix fins a un 15% de descompte abans del 31 de maig de 2024.

Per què estudiar Laboratori Clínic i Biomèdic a Madrid?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix les assignatures que tindràs al llarg del cicle formatiu: 

Formació i orientació laboral 90 h 

 • Incorporació a la feina 

 • Prevenció de riscos laborals 

Gestió de mostres biològiques 195 h 

 • Identificació de la documentació del laboratori 

 • Identificació de mostres biològiques 

 • Selecció de tècniques de conservació, emmagatzematge, transport i enviament de mostres 

Tècniques generals de laboratori 230 h 

 • Classificació de materials, equips bàsics i reactius 

 • Realització de dissolucions i dilucions 

 • Aplicació de procediments de separació de substàncies 

Biologia molecular i citogènica 195 h 

 • Realització de cultius cel·lulars 

 • Aplicació de tècniques d’extracció d’àcids nucleics 

 • Determinació de mètodes de clonatge i seqüenciació de l'ADN 

Fisiopatologia general 195 h 

 • Identificació del procés de desenvolupament de la malaltia 

 • Identificació de les característiques de les malalties infeccioses 

 • Identificació del procés de desenvolupament tumoral 

Empresa i iniciativa emprenedora 65 h 

 • Empresa i iniciativa emprenedora 

Anàlisi bioquímica 175 h 

 • Aplicació de tècniques utilitzades al laboratori de bioquímica clínica 

 • Determinació d'enzims 

 • Realització de tècniques d'estudi de mostres d'orina 

Tècniques d'immunodiagnòstic 100 h 

 • Detecció d'autoanticossos 

 • Aplicació de tècniques d’estudi d’hipersensibilitat 

 • Valoració de la funcionalitat de la immunitat cel·lular 

Microbiologia clínica 140 h 

 • Aplicació de tècniques d'aïllament i de recompte de microorganismes 

 • Aplicació de tècniques d'identificació de fongs i paràsits 

 • Identificació de virus 

Tècniques d'anàlisi hematològica 175 h 

 • Maneig d'equips automàtics d'anàlisi hematològica 

 • Realització de tècniques de valoració de l'hemostàsia i la coagulació 

 • Aplicació de procediments per garantir la hematocompatibilitat 

Anglès 40 h 

 • Anglès tècnic 

Projecte de laboratori clínic i biomèdic 30 h 

 • Projecte de laboratori clínic i biomèdic 

FCT 370h

 • Formació en centre de treball

 

Després del primer any, presentem la teva candidatura per fer pràctiques a les nostres empreses col·laboradores, buscant l'encaix entre els seus requisits i el teu nivell de qualificació. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  
 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  
 3. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques:

Hem dissenyat un programa de formació pràctica online al llarg de tot el cicle que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i les possibilitats d’aconseguir feina: 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si després d'aconseguir títol a iFP vols continuar estudiant, pots fer-ho amb nosaltres o amb alguna de les nostres institucions col·laboradores: 

Després de finalitzar el cicle, pots completar la teva formació fent un nou Grau Superior

 • CFGS en Dietètica 
 • CFGS en Documentació i Administració Sanitàries 
 • CFGS en Higiene Bucodental 
Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior necessitaràs complir algun dels següents requisits: 

 • Batxillerat 
 • Tècnic Superior FP o Grau Universitari 
 • Tècnic Grau Mitjà FP 
 • Prova d'Accés (de cicle o d'universitat) 
Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.