Estudiantes de Sistemas Microinformáticos trabajan en un proyecto.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en

Sistemes Microinformàtics i Xarxes a Barcelona

Titulació Oficial
Barcelona

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 383 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Presencial Matins 

Dilluns a divendres | 8 a 14.30 h. 

Requisits d'accés

ESO o equivalent.

Amb el suport de

Microsoft
Samsung
Intel

Promoció!

Des de 5% dte. al teu cicle i no paguis fins a setembre.

Per què estudiar Sistemes microinformàtics i xarxes a Barcelona?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix els mòduls que cursaràs al llarg del cicle formatiu: 

Muntatge i manteniment d'equips 132h 

 • Electricitat en l'ordinador

 • Components d'un equip microinformàtic

 • Muntatge d'un equip microinformàtic

 • Noves tendències de muntatge

 • Manteniment d'equips microinformàtics

 • Instal·lació de programari

Sistemes operatius monolloc 99h 

 • Introducció als sistemes operatius

 • Sistemes operatius propietaris

 • Sistemes operatius lliures

Aplicacions ofimàtiques 165h 

 • Aplicacions ofimàtiques i atenció a l'usuari

 • El correu i l'agenda electrònica

 • Processadors de text

 • Full de càlcul

 • Bases de dades

 • Imatge i vídeo

 • Presentacions 

Xarxes locals 66h 

 • Introducció a les xarxes locals

 • Configuració de commutadors i encaminadors

 • Resolució d'incidències en xarxes locals

Formació i Orientació Laboral (FOL) 66h 

 • Incorporació al treball

 • Prevenció de riscos laborals 

Anglès 99 h 

 • Anglès tècnic  

Sistemes operatius en xarxa 132h 

 • Sistemes operatius propietaris en xarxa

 • Sistemes operatius lliures en xarxa

 • Compartició de recursos i seguretat

 • Integració de sistemes operatius

Seguretat informàtica 99h 

 • Seguretat passiva

 • Còpies de seguretat

 • Legislació de seguretat i protecció de dades

 • Seguretat activa

 • Tallafocs i monitoratge de xarxes

Serveis en xarxa 165h 

 • Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

 • Correu electrònic i transmissió d'arxius

 • Servidor web i servidor intermediari o proxy

 • Accés a sistemes remots

Aplicacions web 99h 

 • Ofimàtica i eines web

 • Gestors d'arxius web

 • Gestors de continguts

 • Portals web d'aprenentatge

 • Fonaments d'HTML i fulles d'estils

Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 

 • Empresa i iniciativa emprenedora  

Síntesi 297h 

 • Síntesi de programa 

FCT 383 h 

 • Formació en centre de treball

Les pràctiques a l'empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  
 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  
 3. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques: 

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat: 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si després d'aconseguir títol a iFP vols continuar estudiant, pots fer-ho amb nosaltres o amb alguna de les nostres institucions col·laboradores: 

Continua estudiant un altre Grau Superior 

Després de finalitzar el cicle, pots completar la teva formació fent un nou Grau Superior

 • CFGS Administració en Sistemes Informàtics en Xarxa 
 • CFGSen Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 
 • CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Web 

O realitzant un Curs d'Especialització en: 
 
Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual 

Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per a poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà necessitaràs complir algun dels següents requisits:

 • ESO 
 • FP Grau bàsic 
 • Tècnic o Tècnic Auxiliar o equivalent 

Aquest cicle també està disponible en

Modalitat Online

Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.