FP Desarrollo de Aplicaciones Web | iFP

Cicle Formatiu de Grau Superior en

Desenvolupament d'Aplicacions Web a Distància

Titulació Oficial
Online

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 383 h Pràctiques
 • Set. 2024 Inici

Seus d'examen

Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Múrcia, Gijón (Astúries), Santiago de Compostel·la (la Corunya), Màlaga, Saragossa, Bilbao, Alacant, Valladolid, Las Palmas de GC (Illes Canàries) , Palma (Balears).

Requisits d'accés

Grau Mitjà, Batxillerat o equivalent.

Empreses Col·laboradores

Deloitte
Samsung
NTT Data

Informació

Aconsegueix fins a un 20% de descompte. Disponible fins al 29 d'abril de 2024.

Per què estudiar Desenvolupament d'Aplicacions Web Online?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix les assignatures que tindràs al llarg del cicle formatiu: 

Sistemes Informàtics 132 h 

 • Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 
 • Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 
 • Implantació de programari específic  

Bases de dades 149 h 

 • Introducció a les bases de dades 
 • Llenguatges SQL: DML i DDL 
 • Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental 

Programació 231 h 

 • Programació estructurada 
 • Disseny modular 
 • Fonaments de gestió de fitxers 
 • Programació orientada a objectes. Fonaments 
 • POO. Llibreries de classes fonamentals 
 • POO. Introducció a la persistència en BD  
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 99 h 
 • Programació amb XML 
 • Àmbits d'aplicació d’XML 
 • Sistemes de gestió d'informació empresarial  

Entorns de desenvolupament 66 h 

 • Desenvolupament de programari 
 • Optimització de programari 
 • Introducció al disseny orientat a objectes 

Formació i orientació laboral (FOL) 66 h 

 • Incorporació a la feina 
 • Prevenció de riscos laborals 

Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 

 • Empresa i iniciativa emprenedora 

Bases de dades 16 h

 • Bases de dades objecte-relacionals

Desenvolupament web en entorn client 165h

 • Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge
 • Estructures definides pel programador. Objectes
 • Esdeveniments, maneig de formularis, model d'objectes del document
 • Comunicació asíncrona client - servidor

Desenvolupament web en entorn servidor 165h

 • Desenvolupament web en entorn servidor
 • Generació dinàmica de pàgines web
 • Accés a dades
 • Serveis web, pàgines dinàmiques interactives, webs híbrides 

Desplegament d'aplicacions web 66h

 • Servidors web i de transferència de fitxers
 • Servidors d'aplicacions web
 • Desplegament d'aplicacions web
 • Control de versions i documentació

Disseny d'interfícies web 99h

 • Disseny de la interfície, estils
 • Elements multimèdia: creació i integració
 • Accessibilitat i usabilitat

Projecte desenvolupo d'aplicacions web 297h

 • Projecte desenvolupo d'aplicacions web

FCT 383 h

 • Formació en centre de treball


*Subjecte a canvis, podent variar la distribució modular.

Les pràctiques a l'empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  

 1. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  

 1. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques: 

 

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat: 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Aprendràs amb la millor eina educativa. Un entorn virtual que et permet consultar tots els continguts del curs, accedir a recursos complementaris i estar connectat amb els teus professors i companys, perquè puguis construir el teu propi aprenentatge.

 • Taller Introductori de Campus Virtual
 • Comptaràs amb un taller introductori que t'ajudarà a conèixer de manera ràpida com funciona el campus virtual de iFP, amb l'objectiu que et centris en el més important: els teus estudis.
 • Videoconferències temàtiques
 • Comptaràs amb videoconferències en directe que quedaran gravades per a la teva consulta al llarg del curs.

Si després d'aconseguir títol a iFP vols continuar estudiant, pots fer-ho amb nosaltres o amb alguna de les nostres institucions col·laboradores: 

Continua estudiant un altre Grau Superior 

Després de finalitzar el cicle, pots completar la teva formació fent un nou grau superior: 

 • CFGS en Administració en Sistemes Informàtics en Xarxa 
 • CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (en 1 any més) 
 • CFGS en Videojocs i Oci Digital 

Continua estudiant a la Universitat 

 • Grau Universitari en Enginyeria Informàtica 
 • Báchelor en Enginyeria en Organització Industrial 

 

Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.