DJ trabajando en el estudio

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en

Vídeo, Disc-Jockey i So amb Atresmedia a Madrid

Titulació Oficial
Madrid

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 370 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Presencial Matins 

Dilluns a divendres | 8,30 a 14.30 h. 

Presencial Tardes

Dilluns a divendres | 15 a 21 h. 

Requisits d'accés

ESO o equivalent.

Amb el suport de

Atresmedia

Informació

Reserva la teva plaça amb 500€ de descompte fins al 31 de maig de 2024.

Per què estudiar Vídeo, Disc-Jockey i So a Madrid?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix les assignatures que tindràs al llarg del cicle formatiu:

Instal·lació i muntatge d'equips de so 225 h 

 • Muntatge d'equips de so 
 • Instal·lació elèctrica, connexió i funcionament dels equips de so 

Captació i gravació de so 225 h 

 • Preparació dels sistemes de microfonia 
 • Captació del so en produccions audiovisuals 

Preparació de sessions de vídeo discjòquei 190 h 

 • Selecció musical per a sessions d'animació i ràdio 
 • Materials visuals per a sessions d'animació 

Presa i edició digital de la imatge 225 h 

 • Captació d'imatges fixes i en moviment 
 • Tractament i fotomuntatge digital d'imatges 
 • Edició de peces visuals per a sessió musico visual 

Formació i orientació laboral 90 h 

 • Incorporació a la feina 
 • Prevenció de riscos laborals 

Control, edició i mescla de so 180 h 

 • Programari de control, edició i mescla 
 • Realització i control de la barreja 
 • Planificació del projecte sonor 

Animació musical en vídeo 195 h 

 • Instal·lació d'equips de discjòquei 
 • Mescla en directe de fitxers d'àudio 

Animació visual en viu 195 h 

 • Instal·lació d'equipament de vídeo 
 • Mescla visual en viu 
 • Actuació luminotècnica en viu 

Empresa i iniciativa emprenedora 65 h 

 • Empresa i iniciativa emprenedora 

Anglès 40 h 

 • Anglès tècnic 

FCT 370 h 

 • Formació en centres de treball 

Després del primer any, presentem la teva candidatura per fer pràctiques a les nostres empreses col·laboradores, buscant l'encaix entre els seus requisits i el teu nivell de qualificació. 

 

Els nostres millors alumnes fan pràctiques en alguna d'aquestes empreses: 

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t’ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat. 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si després d'aconseguir títol a iFP vols continuar estudiant, pots fer-ho amb nosaltres completant la teva formació amb un Grau Superior en: 

Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius 

 • Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge 
 • Producció d'Audiovisuals i Espectacles 
 • Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles 
 • So per a Audiovisuals i Espectacles 

 

Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per a poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà necessitaràs complir algun dels següents requisits:

 • ESO 
 • FP Grau bàsic 
 • Tècnic o Tècnic Auxiliar o equivalent 
Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.