Operadora de cámara y otros técnicos graban una producción audiovisual.

Cicle Formatiu de Grau Superior en

Producció d'Audiovisuals i Espectacles amb Atresmedia a Madrid

Titulació Oficial
Madrid

Dto. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 370 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Presencial Matins 

Dilluns a divendres | 8:30 a 14.30 h. 

Presencial Tardes 

Dilluns a divendres | 15 a 21 h. 

Requisits d'accés

Grau Mitjà, Batxillerat o equivalent.

Amb el suport de

Atresmedia

Informació

Reserva la teva plaça amb 500€ de descompte fins al 31 de maig de 2024.

Per què estudiar Producció d'audiovisuals i espectacles a Madrid?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix les assignatures que tindràs al llarg del cicle formatiu: 

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics 235h 

 • Equips d'il·luminació i escenotècnia 

 • Equipament de captació d'imatge 

 • Equips de so 

 • Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera 

 • Equipament de postproducció en projectes audiovisuals 

 • Equipament tècnic en projectes multimèdia 

 • Sistemes d'emissió i difusió  

Planificació de projectes audiovisuals 265h 

 • Valoració del projecte 

 • Desglossament dels recursos 

 • Caracterització dels recursos 

 • Planificació i valoració econòmica de projectes  

Planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments 205h 

 • Anàlisi del projecte 

 • Desglossament dels recursos tècnics 

 • Desglossament dels recursos humans 

 • Planificació i valoració econòmica de projectes  

Recursos expressius audiovisuals i escènics 205h 

 • Elements de llenguatge audiovisual 

 • Tècniques de realització audiovisual i posada en escena 

 • El guió audiovisual 

 • Elements de llenguatge escènic i espectacles  

Formació i orientació laboral 90 h 

 • Incorporació a la feina 

 • Prevenció de riscos laborals  

Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles 165 h 

 • Normativa legal 

 • Contractació de recursos humans 

 • Contractació de recursos tècnics i materials 

 • Administració econòmica, comptable i fiscal de projectes 

 • Explotació comercial 

 • Promoció de projectes  

Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia 140 h 

 • Gestió de recursos humans 

 • Gestió dels recursos tècnics i logístics 

 • Gestió d'estudis i localitzacions 

 • Gestió dels recursos econòmics 

 • Gestió del registre i la producció 

 • Gestió dels processos d'acabat  

Gestió de projectes d'espectacles i esdeveniment 95 h 

 • Gestió i selecció de mitjans tècnics i artístics 

 • Gestió i selecció de personal i convidats 

 • Gestió dels assaigs i de la representació 

 • Gestió financera i processos de tancament de la producció  

Gestió de projectes de televisió i ràdio 95 h 

 • Gestió dels recursos humans i materials en informatius 

 • Gestió dels recursos humans i materials en retransmissions 

 • Gestió dels recursos humans i materials en programes d’entreteniment 

 • Gestió dels recursos humans i materials en programes dramàtics 

 • Gestió dels recursos humans i materials en projectes de ràdio  

Anglès 40h 

 • Anglès tècnic per a grau superior 

Empresa i iniciativa emprenedora 65 h 

 • Empresa i iniciativa emprenedora 

Projecte de Producció Audiovisual i Espectacles 30h 

 • Projecte de Producció Audiovisual i Espectacles 

FCT 370h

 • Formació en centre de treball 

Les pràctiques en empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  
 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  
 3. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques: 

Hem dissenyat un programa de formació pràctica online al llarg de tot el cicle que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i la teva ocupabilitat: 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si vols continuar estudiant, tindràs l'oportunitat de fer-ho amb nosaltres o en alguna de les nostres universitats col·laboradores, amb grans avantatges per ser alumne de l'iFP. 

 

Podràs completar la teva formació realitzant un Grau Superior en

 • Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius 
 • Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles 

O continuar estudiant a la Universitat:

 • Grau Universitari en Comunicació 

 

Universitats i Escoles Col·laboradores

UNIE
VIU
Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior necessitaràs complir algun dels següents requisits: 

 • Batxillerat 
 • Tècnic Superior FP o Grau Universitari 
 • Tècnic Grau Mitjà FP 
 • Prova d'Accés (de cicle o d'universitat) 

Aquest cicle també està disponible a 

Modalidat Online

Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.