DJ trabajando en el estudio

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en

Vídeo, Disc-Jockey i So amb Atresmedia a Barcelona

Titulació Oficial
Barcelona

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 383 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Presencial Matins 

Dilluns a divendres | 8 a 14.30 h. 

Presencial Tardes 

Dilluns a divendres | 15 a 21:30 h. 

Requisits d'accés

ESO o equivalent

Amb el suport de

Atresmedia

Informació

Reserva la teva plaça amb 500€ de descompte fins al 31 de maig de 2024.

Per què estudiar el Grau Mitja Video Disc-Jockey i So a Barcelona?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix els mòduls que cursaràs al llarg del cicle formatiu: 

Instal·lació i muntatge d'equips de so 132 h 

 • Infraestructures de so

 • Preinstal·lació elèctrica de sistemes sonors

 • Muntatge de sistemes de so

 • Connexió i manteniment en instal·lacions de so

Captació i gravació de so 132 h 

 • Sistemes de captació de so

 • Configuració del sistema de captació de so en produccions audiovisuals

 • Captació de so en produccions audiovisuals

 • Captació de so en directe

Preparació de sessions de vídeo discjòquei 132 h 

 • Selecció de tipologies musicals

 • Selecció de materials visuals

 • Elaboració de catàlegs de mitjans

 • Tècniques de programació de sales

 • Tècniques de promoció

Presa i edició digital de la imatge 198 h 

 • Digitalització d'originals analògics

 • Captació d'imatges digitals

 • Tractament i edició d'imatges de mapa de bits

 • Tractament i edició d'imatges vectorials

 • Edició de peces visuals per a sessions d'animació musical i visual

Formació i orientació laboral 66 h 

 • Incorporació a la feina 

 • Prevenció de riscos laborals 

Anglès 99 h 

 • Anglès tècnic 

Control, edició i mescla de so 132 h 

 • Ajust d'equips i de programari de control, edició i mescla

 • Configuració de sistemes d'edició de so gravat

 • Realització i control de la mescla i el processament d'àudio

 • Muntatge i configuració de monitoratge

 • Planificació de projectes sonors

Animació musical en vídeo 165 h 

 • Organització d'arxius d'àudio

 • Planificació de la sessió

 • Instal·lació dels equips

 • Tècniques de mescla en sala

 • Tècniques de mescla per a programes de ràdio

Animació visual en viu 198 h 

 • Realització de visuals

 • Instal·lació i configuració de l'equip d'imatge

 • Instal·lació i configuració de l'equip luminotècnic

 • Mescla visual en viu

 • Actuació luminotècnica en viu

Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 

 • Empresa i iniciativa emprenedora  

Síntesi 297h 

 • Síntesi 

FCT 383 h 

 • Formació en centre de treball 

Les pràctiques en empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  
 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  
 3. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques: 

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t’ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat. 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si després d'aconseguir títol a iFP vols continuar estudiant, pots fer-ho amb nosaltres o amb alguna de les nostres institucions col·laboradores: 

Després de finalitzar el cicle, pots completar la teva formació amb un nou grau superior: 

 • Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius 
 • Producció d'Audiovisuals i Espectacles 
 • Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles 
Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per a poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà necessitaràs complir algun dels següents requisits:

 • ESO 
 • FP Grau bàsic 
 • Tècnic o Tècnic Auxiliar o equivalent 
Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.