FP Desarrollo de Aplicaciones Web | iFP

Grau Superior en

Desenvolupament d'Aplicacions Web a Madrid

Titulació Oficial
Madrid

Dto. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 370 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Matins

8:30 a 14:30 h.

Requisits d'accés

Bachillerato o equivalente.

Empreses Col·laboradores

Deloitte
Samsung
NTT Data

Informació

Aconsegueix fins a un 25% de descompte.

Per què estudiar Desenvolupament d'Aplicacions Web a Madrid?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix els mòduls que cursaràs al llarg del cicle formatiu:

Bases de dades 205h

 • Introducció a les bases de dades 

 • Llenguatges SQL: DML i DDL 

 • Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental  

 • Bases de dades objecte - relacionals 

Entorns de desenvolupament 90 h 

 • Desenvolupament de programari 

 • Optimització de programari 

 • Introducció al disseny orientat a objectes  

Formació i orientació laboral (FOL) 90 h 

 • Incorporació a la feina 

 • Prevenció de riscos laborals  

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 140 h 

 • Programació amb XML 

 • Àmbits d'aplicació d’XML 

 • Sistemes de gestió d'informació empresarial  

Programació 270 h 

 • Programació estructurada 

 • Disseny modular 

 • Fonaments de gestió de fitxers 

 • Programació orientada a objectes. Fonaments 

 • POO. Llibreries de classes fonamentals 

 • POO. Introducció a la persistència en BD  

Sistemes Informàtics 205 h 

 • Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 

 • Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 

 • Implantació de programari específic  

Desenvolupament web en entorn client 115 h

 • Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge 

 • Estructures definides pel programador. Objectes 

 • Esdeveniments, maneig de formularis, model d'objectes del document 

 • Comunicació asíncrona client - servidor 

Desenvolupament web en entorn servidor 180 h

 • Desenvolupament web en entorn servidor 

 • Generació dinàmica de pàgines web 

 • Accés a dades 

 • Serveis web, pàgines dinàmiques interactives, webs híbrides

Desplegament d'aplicacions web 85 h

 • Servidors web i de transferència de fitxers 

 • Servidors d'aplicacions web 

 • Desplegament d'aplicacions web 

 • Control de versions i documentació

Disseny d'interfícies web 115 h

 • Disseny de la interfície, estils 

 • Elements multimèdia: creació i integració 

 • Accessibilitat i usabilitat 

Empresa i iniciativa emprenedora 65 h 

 • Empresa i iniciativa emprenedora

Anglès 40 h 

 • Anglès tècnic per a grau superior

Projecte desenvolupament d'aplicacions web 30 h

 • Projecte desenvolupament d'aplicacions web

FCT 370h

 • Formació en centres de treball 

Les pràctiques a l'empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  
 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  
 3. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques: 

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat: 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si després d'aconseguir títol a iFP vols continuar estudiant, pots fer-ho amb nosaltres o amb alguna de les nostres institucions col·laboradores: 

Després de finalitzar el cicle, pots completar la teva formació fent un nou Grau Superior

 • CFGS en Administració en Sistemes Informàtics en Xarxa 
 • CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Web (en 1 any més) 

O realitzant un Curs d'Especialització en:

 • Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual 

O continua estudiant a la Universitat:

 • Grau Universitari en Enginyeria Informàtica 
 • Graduat en Enginyeria en Organització Industrial
UNIE
VIU
Universitat Carlemany
Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per a poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior necessitaràs complir algun dels següents requisits:

 • Batxillerat 
 • Tècnic Superior FP o Grau Universitari 
 • Tècnic Grau Mitjà FP 
 • Prova d'Accés (de cicle o d'universitat) 
Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.