Equipo de Administración y Finanzas discute proyecto en una oficina.

Cicle Formatiu de Grau Superior en

Administració i Finances a Distància

Online

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 416 h Pràctiques
 • Set. 2024 Inici

Seus d'examen

Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Múrcia, Gijón (Astúries), Santiago de Compostel·la (la Corunya), Màlaga, Saragossa, Bilbao, Alacant, Valladolid, Las Palmas de GC (Illes Canàries) , Palma (Balears).

Requisits d'accés

Grau Mitjà, Batxillerat o equivalent.

Empreses Col·laboradores

Microsoft
DHL
Intel

Informació

Aconsegueix la teva titulació per només 99€ al mes fins al 31 de maig de 2024.

Per què estudiar Administració i Finances Online?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix els mòduls que cursaràs al llarg del cicle formatiu: 

Comunicació i atenció al client 132h

 • Processos de comunicació oral i escrita en l'empresa 
 • Atenció al client 
 • Gestió documental, arxiu i registre 

Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99h

 • Organització de la documentació jurídica i empresarial 
 • Contractació empresarial 
 • Tramitació davant de les administracions públiques

Procés integral de l'activitat comercial 198h

 • Patrimoni i metodologia comptable 
 • Fiscalitat empresarial 
 • Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria 
 • Registre comptable i comptes anuals 

RR.HH. i responsabilitat social corporativa 66h

 • Processos administratius de recursos humans 
 • Reclutament i desenvolupament professional 

Ofimàtica i procés d'informació 132h 

 • Tecnologia i comunicacions digitals i processament de dades 
 • Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita
 • Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions 

Anglès 132h 

 • Anglès tècnic 

Formació i Orientació Laboral (FOL) 66h

 • Incorporació al treball 

 
Selecció i control de proveïdors 

Gestió de recursos humans 66h

 • Procés de contractació 
 • Retribucions, nòmines i obligacions oficials 

Gestió financera 132h

 • Anàlisi i previsió financera 
 • Productes del mercat financer i segurs 
 • Fonts de finançament i selecció d'inversors 

Comptabilitat i fiscalitat 99h

 • Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria 
 • Comptabilitat de costos 
 • Anàlisi econòmica, patrimonial i financer 

Gestió logística i comercial 99h

 • Planificació de l'aprovisionament 
 • Selecció i control dels proveïdors 
 • Operativa i control de la cadena logística 

Simulació empresarial 99h

 • Simulació empresarial 

Projecte 264h

 • Projecte d'Administració i Finances 

FCT 416h 

 • Formació en centre de treball * Subjecte a canvis, podent variar la distribució modular.

Les pràctiques en empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  
 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  
 3. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques: 

Hem dissenyat un programa de formació pràctica online al llarg de tot el cicle que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i les possibilitats d’aconseguir feina: 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Aprendràs amb la millor eina educativa. Un entorn virtual que et permet consultar tots els continguts del curs, accedir a recursos complementaris i estar connectat amb els teus professors i companys, perquè puguis construir el teu propi aprenentatge.

 • Taller Introductori de Campus Virtual
 • Comptaràs amb un taller introductori que t'ajudarà a conèixer de manera ràpida com funciona el campus virtual de iFP, amb l'objectiu que et centris en el més important: els teus estudis.
 • Videoconferències temàtiques
 • Comptaràs amb videoconferències en directe que quedaran gravades per a la teva consulta al llarg del curs.

Si vols continuar estudiant, tindràs l'oportunitat de fer-ho amb nosaltres o en alguna de les nostres universitats col·laboradores, i disposar de grans avantatges per ser alumni d’iFP. 
 
Després de finalitzar el cicle, pots completar la teva formació realitzant un nou Grau Superior: 
 

 • CFGS en Assistències a la Direcció (en 1 any més) 

Continua estudiant en la Universitat 

 • Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses 
 • Báchelor en Enginyeria en Organització Industrial 

 

Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior necessitaràs complir algun dels següents requisits: 

 • Batxillerat 
 • Tècnic Superior FP o Grau Universitari 
 • Tècnic Grau Mitjà FP 
 • Prova d'Accés (de cicle o d'universitat) 
Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.