FP Transporte y Logística | iFP

Cicle Formatiu de Grau Superior en

Transport i Logística a Distància

Online

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 416 h Pràctiques
 • Set. 2024 Inici

Seus d'examen

Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Múrcia, Màlaga, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Logronyo, Santiago de Compostel·la i Balears

Requisits d'accés

Grau Mitjà, Batxillerat o equivalent.

Empreses Col·laboradores

Microsoft
DHL
Intel

Informació

Aconsegueix la teva titulació per només 99€ al mes fins al 31 de maig de 2024.

Per què estudiar Transport i Logística a Distància?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix les assignatures que tindràs al llarg del cicle formatiu:

Gestió administrativa del comerç internacional 165h 

 • Organismes i normes internacionals 
 • Intercanvis intracomunitaris 
 • Operacions amb països tercers 
 • Gestió duanera 

Gestió econòmica i financera de l'empresa 132h 

 • Emprenedoria, creació de l'empresa i inversió i finançament
 • Operativa de compravenda i tresoreria 
 • Comptabilitat i fiscalitat empresarial 

Logística d'aprovisionament 66h 

 • Planificació de l'aprovisionament 
 • Prospecció i negociació amb proveïdors 
 • Operativa i control de compres 

Logística d'emmagatzematge 99h 

 • Marc legal i règim d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional 
 • Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge 
 • Gestió i supervisió dels estocs 

Transport internacional de mercaderies 132h 

 • Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril 
 • Transport internacional marítim i aeri 

Organització del transport de mercaderies 77h 

 • Organització del transport de mercaderies per carretera 

Anglés 132h 

 • Anglès tècnic 

Segona llengua estrangera 132h 

 • Segona llengua estrangera 

Formació i orientació laboral (FOL) 66 h 

 • Incorporació a la feinaorgan 
 • Prevenció de riscos laborals 

Comercialització del transport i la logística 77h 

 • Promoció del servei de transport i la logística 
 • Negociació de la venda del servei de transport i la logística 

Gestió administrativa del transport i logística 132h 

 • Prestació del servei de transport per carretera 
 • Gestió de recursos humans i materials del transport per carretera 
 • Contractes i assegurances del transport per carretera 

Organització del transport de viatgers 55h 

 • Organització del transport de passatgers per carretera 

Organització d'altres serveis de transport 55h 

 • Organització d'altres serveis del transport: aeri, marítim i ferrocarril 

Projecte 264 h 

 • Projecte de Transport i Logística 

FCT 416 h 

 • Formació en centre de treball 

Les pràctiques en empresa són la teva oportunitat per conèixer directament la realitat laboral. Després del primer any, podràs presentar la teva candidatura per realitzar pràctiques a les nostres empreses col·laboradores. 

El procés de selecció funciona igual que en el món professional. Les empreses seleccionen i decideixen quins candidats faran les seves pràctiques basant-se en el perfil del lloc, el teu expedient, idiomes, habilitats socials, actitud i motivació. 

Com funciona el procés de selecció?  

 1. Preparació i enviament del teu CV al departament de pràctiques  
 2. Enviaments dels CV a les empreses col·laboradores.  
 3. Selecció dels candidats per part de les empreses  

Exemples d'algunes de les millors empreses on els nostres alumnes realitzen pràctiques: 

 

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat:

 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Aprendràs amb la millor eina educativa. Un entorn virtual que et permet consultar tots els continguts del curs, accedir a recursos complementaris i estar connectat amb els teus professors i companys, perquè puguis construir el teu propi aprenentatge.

 • Taller Introductori de Campus Virtual
 • Comptaràs amb un taller introductori que t'ajudarà a conèixer de manera ràpida com funciona el campus virtual de iFP, amb l'objectiu que et centris en el més important: els teus estudis.
 • Videoconferències temàtiques
 • Comptaràs amb videoconferències en directe que quedaran gravades per a la teva consulta al llarg del curs.

Si vols continuar estudiant, tindràs l'oportunitat de fer-ho amb nosaltres o en alguna de les nostres universitats col·laboradores, amb grans avantatges per ser alumni d'iFP.

Completar la teva formació realitzant un Grau Superior en:

 • Comerç Internacional (en només 1 any més)
 • Màrqueting i Publicitat
 • Administració i Finances

O continua estudiant en la Universitat:

 • Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses
 • Graduat en Enginyeria en Organització Industrial

 

Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior necessitaràs complir algun dels següents requisits: 

 • Batxillerat 
 • Tècnic Superior FP o Grau Universitari 
 • Tècnic Grau Mitjà FP 
 • Prova d'Accés (de cicle o d'universitat) 
Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.