Dos compañeros de Gestión Administrativa en una oficina

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en

Gestió Administrativa a Madrid

Titulació Oficial
Madrid

Dte. matrícula anticipada
 • 2 anys Lectius
 • 370 h Pràctiques
 • Curs 24/25 Inici

Presencial Tardes

Dilluns a divendres | 15 a 21 h. 

Requisits d'accés

ESO o equivalent.

Empreses Col·laboradores

Microsoft
DHL
Intel

Informació

Aconsegueix fins a un 25% de descompte abans del 31 de maig de 2024.

Per què estudiar Gestió Administrativa a Madrid?

Model d'Aprenentatge d'iFP

Coneix les assignatures que tindràs al llarg del cicle formatiu:

Comunicació empresarial i atenció al client 170 h 

 • Comunicació empresarial oral 
 • Comunicació empresarial escrita 
 • Sistemes d'arxiu 
 • Atenció al client/ usuari 

Empresa i administració 110 h 

 • Innovació i emprenedoria 
 • Empresa i activitat econòmica 
 • Administració pública 
 • Fiscalitat empresarial bàsica 

Operacions administratives de compravenda 135 h 

 • Circuit administratiu de la compravenda 
 • Gestió d'estocs 
 • Declaracions fiscals derivades de la compravenda 

Tècnica comptable 105 h 

 • Patrimoni i metodologia comptable 
 • Cicle comptable bàsic 
 • Cicle comptable mitjà 

Tractament informàtic de la informació 270 h 

 • Tecnologia i comunicacions digitals 
 • Ordinografia i enregistrament de dades 
 • Tractament de la informació escrita i numèrica 

Anglès 120 h 

 • Anglès tècnic 

Formació i orientació laboral (FOL) 90 h 

 • Incorporació a la feina 
 • Prevenció de riscos laborals 

Operacions administratives de recursos humans 125 h 

 • Selecció i formació 
 • Contractació i retribució 
 • Processos de l’activitat laboral 

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 195 h 

 • Control de tresoreria 
 • Tramitació d'instruments financers i assegurances 
 • Operacions financeres bàsiques 

Tractament de la documentació comptable 145 h 

 • Preparació i codificació comptable 
 • Registre comptable 
 • Comptes anuals bàsics 
 • Verificació i control intern 

Empresa a l’aula 165 h 

 • Empresa a l'aula 

FCT 370 h 

 • Formació en centres de treball

Després del primer any, presentem la teva candidatura per fer pràctiques a les nostres empreses col·laboradores, buscant l'encaix entre els seus requisits i el teu nivell de qualificació. 

 

Els nostres millors alumnes fan pràctiques en alguna d'aquestes empreses: 

Hem dissenyat un programa d'aprenentatge online pràctic, al llarg de tot el cicle, que t'ajudarà a millorar el teu perfil professional i ocupabilitat: 

Estarem al teu costat al llarg de tot el Cicle Formatiu. Per això, disposaràs d’un equip de professionals que t'acompanyaran al llarg del teu camí acadèmic i faran seguiment del teu aprenentatge perquè puguis aconseguir els teus objectius. 

Professorat| CA

 

Tutor del Cicle_CA

 

Com és l'avaluació? 

La nota de cada mòdul reflecteix el teu esforç diari. La teva qualificació correspon a l'avaluació contínua (70% de la nota), on es tenen en compte les qualificacions de totes les activitats dutes a terme per cada mòdul, i a la nota dels exàmens (30% de la nota). 

En cas de no aprovar, tindràs l'opció d'una convocatòria extraordinària (100% de la nota). 

 

Si després d'aconseguir títol a iFP vols continuar estudiant, pots fer-ho amb nosaltres o amb alguna de les nostres institucions col·laboradores: 

Completa la teva formació estudiant un Grau Superior en: 

 • Administració i Finances 
 • Assistència a la Direcció 
 • Comerç Internacional 
 • Màrqueting i publicitat 
 • Transport i Logística 

 

Ventajas alumnos_CA

Aquests són els passos que has de seguir per formalitzar la teva admissió i reservar la teva plaça: 

 1. Sol·licitud d'informació 

 2. Assessorament personalitzat 

 3. Entrevista telefònica i/o visita al centre 

 4. Formalització de la matrícula 

 5. Lliurament de la documentació 

 • DNI/NIE 

 • Targeta sanitària/Assegurança mèdica 

 • Títol d'accés 

 • Expedient acadèmic 

Per a poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà necessitaràs complir algun dels següents requisits:

 • ESO 
 • FP Grau bàsic 
 • Tècnic o Tècnic Auxiliar o equivalent 

Aquest cicle també està disponible en

Modalitat Online

Informa't i participa
Sexe
Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., con domicilio en Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, tratará sus datos personales para tramitar su solicitud y contactar con usted por teléfono y/o WhatsApp y/o email para resolver la consulta planteada. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento prestado al remitirnos la consulta. Dichos datos serán conservados mientras no revoque su consentimiento, solicite la supresión de los mismos o se oponga a su tratamiento, o en su defecto mientras sean necesarios para tramitar y resolver su consulta. Sus datos no se cederán a terceros ni serán objeto de transferencias internacionales.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a Centro Superior de Altos Estudios Internacionales S.L., Apartado de Correos 221 de Barcelona o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.